globex globex

Chuyển phát nhanh

Toàn cầu

Chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh cho các yêu cầu chuyển phát nhanh toàn cầu. Bao gồm nhận hàng, đóng gói, thông quan và giao hàng.

Hình thức dịch vụ

Nhanh hơn và Tiết kiệm hơn

Globex Express

Tối ưu thời gian

globex
globex

Giao hàng trong ~4 ngày

globex

Miễn phí nhận hàng, đóng gói

globex

Miễn phí giao hàng

globex

Miễn phí tư vấn dịch vụ

globex

Bảo hiểm hàng hóa

Globex Economy

Tối ưu chi phí

globex
globex

Giao hàng trong ~10 ngày

globex

Miễn phí nhận hàng, đóng gói

globex

Miễn phí giao hàng

globex

Miễn phí tư vấn dịch vụ

globex

Bảo hiểm hàng hóa

Các dịch vụ khác

globex

Chuyển phát nhanh
nội địa

Dịch vụ vận chuyển
hàng hóa tại Việt Nam

globex

Vận chuyển hàng
về nước

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa về Việt Nam tại các trạm Mỹ - Nhật - Úc

globex

Kho Ngoại quan & Thông quan Hải Quan

Cung cấp trọn gói dịch vụ Thông quan