a. Thời hạn và Thời gian xử lý khiếu nại của Khách hàng

- GLOBEX tiếp nhận phản hồi khiếu nại của Khách hàng trong vòng 24 (hai mươi bốn) tiếng kể từ khi Khách Hàng ký nhận đơn hàng

- Thời gian xử lý khiếu nại trong vòng 15-20 ngày làm việc.

b. Cổng thông tin tiếp nhận khiếu nại

- Mọi vấn đề khiếu nại, Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ 1800 54 54 80

c. Chứng từ cần cung cấp

- Vận đơn gửi hàng (SBP AWB)

- Hình ảnh thùng hàng khi nhận.

- Hình ảnh của món hàng bị bể vỡ, hư hại.