globex globex

Dịch vụ

KHO NGOẠI QUAN & THÔNG QUAN HẢI QUAN

Cam kết chỉ tiêu chất lượng dịch vụ: chính xác – nhanh chóng – hiệu quả

DỊCH VỤ KHO NGOẠI QUAN

Đơn vị cung cấp dịch vụ kho ngoại quan Thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam với 02 Kho ngoại quan nằm tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Nội Bài với đầy đủ trang thiết bị vận hành theo quy định.

Hệ thống quản lý xuất – nhập – tồn đơn giản, chính xác, nhanh chóng và kết nối trực tiếp với hệ thống hoàn thiện đơn hàng của SBP.

Dịch vụ cung cấp:

❖ Dịch vụ lưu trữ hàng hóa trước thông quan.
❖ Xuất kho và thông quan đơn hàng theo yêu cầu.
❖ Hoàn thiện đơn hàng, giao phát và thu hộ.

DỊCH VỤ THÔNG QUAN HẢI QUAN

02 gateway tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Nội Bài với tổng diện tích ~ 6k m2, trong đó Hải Quan giám sát, máy soi chiếu tại chỗ.

Đội ngũ nhân viên thông quan nhiều kinh nghiệm, kiến thức nghiệp vụ trong khai báo hải quan xuất và nhập khẩu

Hệ thống khai báo tự động, kết nối trực tiếp với hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo năng lực thông quan liên tục và số lượng lớn.

Cam kết chỉ tiêu chất lượng dịch vụ: chính xác – nhanh chóng – hiệu quả

Khai báo và thông quan hải quan:

❖ Đường hàng không
❖ Đường bộ
❖ Đường biển

Các dịch vụ khác

globex

Chuyển phát nhanh
toàn cầu

Dịch vụ vận chuyển
hàng hóa đến các nước khác

globex

Chuyển phát nhanh
nội địa

Dịch vụ vận chuyển
hàng hóa tại Việt Nam

globex

Vận chuyển hàng
về nước

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa về Việt Nam tại các trạm Mỹ - Nhật - Úc