MỘT GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

GLOBEX cùng hơn 1 thập kỷ xây dựng phát triển đã đạt được những cột mốc đáng nhớ trong lĩnh vực vận chuyển hàng không toàn cầu. Với mạng lưới văn phòng bao phủ tại Mỹ, Nhật, Úc và trên toàn bộ lãnh thổ nước ta. Globex luôn sẵn sàng đảm nhận các yêu cầu chuyển phát nhanh hàng hóa
đi nước ngoài hoặc về Việt Nam.

globex
GLOBEX CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ
globex

Chuyển phát nhanh
toàn cầu

Dịch vụ vận chuyển
hàng hóa đến các nước khác

globex

Chuyển phát nhanh
nội địa

Dịch vụ vận chuyển
hàng hóa tại Việt Nam

globex

Vận chuyển hàng
về nước

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa về Việt Nam tại các trạm Mỹ - Nhật - Úc

globex

Kho Ngoại quan & Thông quan Hải Quan

Cung cấp trọn gói dịch vụ Thông quan